Monday, 23 October 2017

Не се вика памук, тики бубаќ (за памукот во Овче Поле, 1909 година)

Дедо Зафир – Како се работи памукот во Кокошиње на Овче Поле

www-loza-mk-dedo-zafir-za-pamukot-od-ovce-pole-1 www-loza-mk-dedo-zafir-za-pamukot-od-ovce-pole-2

одбрал, уредил и објавил – Никола Ристевски, Овче Поле, ЛОЗА 2016

извор

fullscreen-capture-18-09-2016-144810