Tuesday, 20 October 3705

Древните артефакти од брегот на Дојранското Езеро

Локалитет Мрдаја, Стар Дојран – наколна населба од доцно бронзено време

мрдаја 1

читај – Фељтон за Дојран

DSC00082