Древните артефакти од брегот на Дојранското Езеро

1 Comment

  • […] p.s. …и ние можевме да го превземеме сензационалниот наслов на UTAOT на пример, каде што се зборува за артефактите од Дојран кои личат на вонземјани, но си објавивме посебен напис за пронајдоците на археолошкиот локалитет Мрдаја без никакво поврзување со вонземски живот.. 🙂 Сензационалноста ја препуштаме на “влијателните” п(о/а)ртали.  види – Древните артефакти од брегот на Дојранското езеро […]

Leave a Reply