Monday, 21 August 2017

Видови риби во браната Мавровица

Во водите на акумулационото езеро Мавровица се регистрирани вкупно 16 видови риби од 4 фамилии.

ribi mavrovica

претходно – Браната Мавровица во Овче Поле

DSC00713