Monday, 23 October 2017

Видови риби во браната Мавровица

Во водите на акумулационото езеро Мавровица се регистрирани вкупно 16 видови риби од 4 фамилии.

ribi mavrovica

претходно – Браната Мавровица во Овче Поле

DSC00713

Првата македонска национална програма е напишана во Русија
Комитет за надреалистичко истражување на тврдењата за нормалното
Железничка пруга Солун - Битола во 19ти век
Масонските лекции на Организацијата
Прв правилник на Македонската Револуционерна Организација
Од автобиографијата на Григор Прличев
Ниво
Ве канам на промоција, да видите на лице место што и како пишувам (интервју со Благица Секулоска)
Само менталниот склоп е границата кон целта (интервју со Владимир Анастасовски)
Од Свети Никола до Преодски ливади за пет минути - видео од Овчеполскиот автопат