Monday, 21 August 2017

Етнолошката поставка во Народниот Музеј на Свети Николе

Етнолошката поставка во Народниот Музеј на Свети Николе

DSC00231 DSC00232 DSC00248 DSC00254 DSC00255 DSC00257

повеќе инфо – Народен Музеј Свети Николе

повеќе фотографии – Фото ЅЕ: