Младата Македонска книжовна дружина

Дваесет години по Младата Македонска Книжовна Дружина се појавило Младотурското движење, формирано по пример на други слични револуционерни движења како „Млада Италија“ , „Млада Полска“, „Млада Швајцарија“ и други со предзнак „млада“, а по урнек на парамасонското италијанско движење „Карбонари“. Дали ова македонско движење, а и другите различни здруженија кои работеле на менување на опшеството во тоа време ни оставиле аманет кој што едвај можеме да го спознаеме?

Млада Македонска Книжовна Дружина - списание ЛОЗА 1892г.

читај – Борбата за совршенство и тајното лозарско движење

Leave a Reply