Friday, 20 October 3719

Под “Ѓаволското око” во Дојран

ww1

Утврдување на Бугарската 9-та пешадиска плевенска дивизија со копање на ровови на позицијата „Кнез Борис“ во текот на пролетта 1916 год. (Wakefield A, Moody S. 2010, Under the Devil’s Eye)