Monday, 21 August 2017

Галилео Галилеј пред инквизицискиот суд

Пред 383 години Галилео Галилеј бил осуден на доживотна робија, која подоцна била преиначена во куќен притвор, а неговите дела биле осудени како опасни за религијата. Сепак се врти!

Галилео Галилеј пред инквизицискиот суд

превземено од Маргина број 33

Антологија на Македонската национално-политичка мисла
Слободни Ѕидари во Белград по 82 години
Македонските црковно-училишни општини во 19 век
АргоНаутите и реката Таен Рај
Бесовскиот Дионис
Македонците во Сицилија
Последниот од квалитетните нека изгаси ламба на излегување (Интервју со Мартина Димоска)
Еј црни пци, еј грабливци, часот дојде, часот пристигна
Духот на Александар Македонски повторно во Македонија (сподели нека се шири свеста)
Медно гумно, медно капиште, меден ток, змејско поле – Овче Поле