Sunday, 24 September 2017

Опсерваторијата на Кокино (Древни Вонземјани – видео)

Кокино (Татиќев камен) во емисијата Древни Вонземјани:

Повеќе за Кокино на ЛОЗА