Saturday, 19 October 8385

На погребот на Тодор Александров

Кога на Тодоровото погребение го запрашав Алеко – кој од Вас ќе каже неколку думи на гробот на покојникот, Алеко ми кажа дека Атанасов нема да го направи тоа затоа што го мрази, а господин Протогеров нема да говори бидејќи за него убиството на Тодор било мелем на рана. Уште во Лопово Алеко ми кажа дека убиството на Тодор Александров се случило со согласноста на господин Протогеров…

– од книгата Зошто бил убиен Александар Протогеров