Лозарите и Македонската Револуција

Како започнала македонската борба за ослободување од османлиска власт? Кои биле првите млади студенти кои што почнале тајно да се организираат за да ги остварат нивните прогресивни идеи? На кој начин издавале весници, и со која цел? Како работела Младата Македонска Книжовна дружина, чиј што следбеник е овој сајт?Кои се корените на Македонската Револуционерна Организација?

Погледнете го документарниот филм:

Leave a Reply