Friday, 20 October 2767

Ќе влеземе ли во Царството Божјо?

Кога ќе сторите од две едно и

кога ќе го направите внатрешното како надворешното

и надворешното како внатрешното,

и она што е горе како она што е долу,

и кога ќе го направите мажот со жената едно единствено нешто,

така што мажот не ќе биде маж и

жената не ќе биде жена…

тогаш ќе влезете во Царството.

…Кога ќе го отфрлите својот срам,

кога ќе ја соблечете својата облека,

ќе ја ставите под своите нозе како мали деца,

и кога ќе почнете да ја газите,

тогаш ќе го видите синот на Оној кој е вечен

и нема повеќе да се плашите.

 

– од Евангелието по Тома,

стр. 22-23 и 37-38

(според преводот во Розата од Вода од Едни Македонци)