Sunday, 25 June 2017

Свети Николе сака Дом на Млади / Младински Културен Центар

Поради недостиг на простор во кој младите луѓе би можеле да се изразат, почнува иницијатива за Дом на Млади / Младински Културен Центар во Свети Николе.

DJI_0073

Поддржете ја иницијативата:

www.facebook.com/svetinikolesakamkc

Ден Браун и "Кодот на Да Винчи" за Масоните
Бесконечноста е сè што нè опкружува
Македонскиот сон
Паганските елементи кај светиците
Првите податоци за Дениција
Мистериите на најголемата црква во Охрид
Писмото на Христо Узунов до неговата мајка
Најава од Небесниот Комитет на Подземна Македонија
Трпението на македонската интелигенција (Се раѓаме за да умреме, или се раѓаме за да живееме?)
Облоги ставај од насмевки разни, поројните солзи прават трајни бразди...