Saturday, 19 October 8233

Древното знаење на Александар

Човекот кој копнее за знаење поради самото знаење секогаш е над оној кој стекнува знаење поради некој практичен учинок.

Alexander_at_the_altar_fire_on_the_eve_of_the_battle_of_Gaugamela_by_Andre_Castaigne_(1898-1899)

Затоа и Александар во писмото до Аристотел говори дека повеќе би сакал да се одликува со знаење, наместо со власт.

Што не знаеме за Александар Македонски? (читај – клик)