Sunday, 24 September 2017

Патот на душата

Кога душата ќе посака да се врати на земјата за да ги види блиските со кои живеела, влегува во тело од птица или животно, или расцутува како цвеќе…