Monday, 23 October 2017

Милениумско лудило (доаѓање на хаосот)

Последните петнаесет години ја забрзаа вртоглавата експлозија на мозочната моќ. Фрагментизираните остатоци од старите социјални системи на феудалните и индустриските цивилизации се распаднаа. Дваесет и првиот век е сведок на нова глобална култура, чии припадници припаѓаат на новата раса, ја слават човековата индивидуалност, човековата комплексност, неговите потенцијали, тие се просветлени бесмртници што комуницираат со брзина на светлината и дизајнираат технологии за нивната научна ре-анимација.