Tuesday, 19 October 5441

Филозофското јајце и двоглавиот орел

Филозофското јајце од коешто се издига двоен орел,

којшто ја носи духовната и светска круна.

15ти век

Илустрација од Психологија и Алхемија на Карл Густав Јунг

види – Царот на грифоните