Thursday, 21 September 2017

Престолнината Бела Зора (фотографии од дрон)

Посетете го археолошкиот локалитет Билазора кај селото Кнежје во Овче Поле, каде што некогаш била престолнината на независните Пајонци.

1 2 3 4 5

Фотографиите се снимени од Дуле Јанев (Фото Кис) со Phantom 3 дрон.