Tuesday, 21 November 2017

На Светов Убавина

Горан Трајкоски

На Светов Убавина

na svetov ubavina

песни од театарски претстави

19 април, 20.00h, Македонски Народен Театар

на светов убавина