Monday, 23 October 2017

Прирачник за собирачи на лековити билки и шумски плодови

Прирачник за собирачи на лековити билки и шумски плодови

bozur paeonia peregrina

Издание на Општина Делчево во кое се опфатени 65 лековити билки од областа на Пијанец (планините Голак и Влаина) и нивните лековити дејства и рецепти за нивно приготвување.