Сигурно, и повеќе од сигурно – ќе ме препознаеш

Во години
од овој ден
од овој миг
некогаш во идно време
сигурно
и повеќе од сигурно
ќе ме препознаеш
во зрак од млечна патека
во љубов страст и навика

Во сестра или брат
во шал од жал
на твојот врат
те мислам, не спијам

џингл бел за дом
во кој ме нема
џингл бел за дом
во кој ме нема

Во сестра или брат
ко шал од жал
на твојот врат
те мислам, не спијам

џингл бел за дом
во кој ме нема
џингл бел за дом
во кој ме нема

Сè ќе дознаеш
знам ќе ме препознаеш
вреден и прекрасен
во стих остаток
овој живот овој град

Знам и можам

Моќ

Јас сум во право

arhangel nebesna

Leave a Reply