Tuesday, 19 September 2017

Пајонската керамика од Пелагонија и Охридско

pajonska keramika od pelagonija

1-6 Мат геометриски сликана керамика од Пелагонија

pajonska keramika od ohridsko

7-9 Мат геометриска сликана керамика од Охридскиот регион

извор – Елеонора Петрова, Пајонија во 2 и 1 милениум пне