Monday, 20 November 2017

Монетоковањето на Пајонските кралеви

Монетоковањето на Пајонските кралеви / The coinage of the Paeonian kings

20160313_214802

ТЕУТАО / Теутаос / Теутас (првите децении на 4 век пне)

20160313_214810

БАСТАРЕЈ (прва половина на 4 век пне)

20160313_214821

НИКАРХ (околу 350 година пне)

20160313_214831

СИМОН (околу 350 година пне)

20160313_214837

ЛИКЕЈ (359/8 – 340/335 година пне)

20160313_214914

ПАТРАЈ (340/335 – 315 година пне)

20160313_214923

ТЕУТАО / Теутас / Теутиас (околу 330 година пне)

20160313_214933

ДИПЛАЈ (околу 330 година пне)

20160313_214939

АУДОЛЕОН / Авдолеон (315 – 286/5 година пне)

20160313_214948

ЛЕОН (по 278 – 250 година пне)

20160313_214956

ДРОПИОН (околу 250 – 330 година пне)

извор – Елеонора Петрова, Пајонија во 2 и 1 милениум пне

подготвил – Никола Ристевски