Wednesday, 22 November 2017

Културното наследство е најсилното оружје на Република Македонија

Oткривањето на различните ери и епохи од минатото на Република Македонија е толку сложен процес, што иако сме мала земја, многу е тешко детално да се откријат десетици локалитети од различни цивилизациски слоеви наеднаш. Она што ја чува надежта за такво нешто во блиска иднина, е непроценливото културно богатство кое го крие оваа земја и можноста за презентирање на наоѓалишта од буквално секој дел од историјата, со што би можеле да прераснеме во вистински центар на денешната човечка цивилизација. Колку и да звучи утописки и да изгледа невозможно, развојот на управувањето со културното наследство е една од гранките на која што современите раководители со македонската економија допрва ќе треба да поработат. Сложеноста на таквиот потфат секако би била охрабрена од најголемите меѓународни научни институции, а и волонтерски помогната од локалното население. Помошта од повеќето институции на државата надлежни за сериозно, делумно инвазивно и целосно стручно научно истражување нема да изостане…

Никола Ристевски

Ѕвездата од Кутлеш

прочитајте го целиот текст – Управувањето со културното наследство во новиот поредок (клик)