Monday, 23 October 2017

Писмото на Џорџ Сорос до Македонското Собрание

Разбрав дека постои намера сонцето на Александар Велики да се усвои за државен грб. Ако донесете такво решение мислам дека ќе ги изгубите симпатиите на светот. За жал другиот предложен симбол лавот, исто така има негативни импликации. – Џорџ Сорос (5 јануари 1993, објавено во Нова Македонија 7 јануари 1993)

читај – Лажниот месија Ѓорѓи Шварц

george soros enemy