Светлината на слободните ѕидари

Во масонеријата има три мали и три големи светлини и без оглед што ритуалот не дава објаснување за овие симболи, тие имаат големо значење. Сонцето е древен симбол на Логосот – тоа го означува машкиот аспект, животворната и создавачка моќ. Бог е извор на светлина, а светлината е услов за живот. Месечината го претставува пасивниот, женскиот аспект на природата.

– од Бревијар за древното братство, издадена од Култура

Leave a Reply