Морски песок за бериќет

се пее на трпеза на Свети Никола

Заспал задремал свети Никола

во стреде море на мермер плоча,

малку му поспал тој три години.

До три години сонце не огреа,

до три години ветор не веа,

до три години дош не ми врна,

да се не роди нишчо берикет,

да ми станала тешка скопија,

Туе помина Богородица,

да си разбуди свети Никола:

-Стани ми, стани, свети Никола.

Од сон ми стана и се поклони.

-Да шчо ме дигаш, ти света мајко?

-Да е станала тешка гладија,

ти да си земеш кола с волови

да си наполниш од море песок

от да си тргнеш по сета земја,

коде да минеш, се да си сееш.

Тој пак си фпрегна кола с волови,

оту си тргна по сета земја,

сос мрва семе многу берикет.

Коде со рока, коде с два прста,

по мрва фрлат благословуват:

-От мрва семе, многу берикет!

Тој ми ишетал по сета земја,

коде со рока, коде с два прста,

во пусто Скопје сос сета кола.

Leave a Reply