Thursday, 17 August 2017

Пæонци, Пелагонци, Титани

Некои ги претставуваат Пæонците како колонисти од Фригијците, додека други ги опишуваат како самостојни основачи. Кажано е дека Пæонија се протегала далеку до Пелагонија и Пиеријам дека Пелагонија порано била нарекувана Орестија, дека Астеропај, еден од водачите на Пæонската експедиција во Троја не беше нарекуван Син на Пелагон без доброоснована причина, и дека Пæонците се нарекувале Пелагонци. Поради големината на овие карактери од минатото, Титаните исто така биле нарекувани Пелагонци…

– од Географијата на Страбо