Sunday, 22 October 2017

Пæонци, Пелагонци, Титани

Некои ги претставуваат Пæонците како колонисти од Фригијците, додека други ги опишуваат како самостојни основачи. Кажано е дека Пæонија се протегала далеку до Пелагонија и Пиеријам дека Пелагонија порано била нарекувана Орестија, дека Астеропај, еден од водачите на Пæонската експедиција во Троја не беше нарекуван Син на Пелагон без доброоснована причина, и дека Пæонците се нарекувале Пелагонци. Поради големината на овие карактери од минатото, Титаните исто така биле нарекувани Пелагонци…

– од Географијата на Страбо

Програмски Принципи на ММКД
Зборови и изрази од Каменот од Розета
"Oд оној свет го нарушуваат светот на живите"
Првата македонска национална програма е напишана во Русија
Жетварската традиција во Овче Поле
..Македонiи, которая прославлена Александромъ...
Мрачното време на транзицијата - 1995 (2)
Освојувањето на Бастилја и големата француска револуција
Автохтониот македонски канабис ги намалува епилептичните напади
Поздрав од Свети Николе - стари разгледници (прв дел)