Wednesday, 19 October 5205

Масонската ложа од Битола

За постоење на масонска ложа во Битола, потврдува една метална масичка за послужување од 19 век што се чува во Битола како етнолошки експонат, што индицира дека се работи за масонски реквизит. На тоа наведува една специфична декорација: Сонце со зраци и триаголник! Меѓутоа, она што најмногу асоцира дека, сепак, не се работи за обична, туку масичка на некој масон, се изгравираната претстава на еден од најупотребуваните масонски симболи – Севидливото Око и втиснатата бројка 5872!

Споменатата масичка, според првоспоменатиот начин на сметање на времето, е направена  во 1872 година, а од кого, за кого и како дошла во Битола, засега останув а тајна. Можеби била употребу вана во домот на Лала?

 

– од Бревијар за Древното Братство, Јован Бригиски, КУЛТУРА      

Румелија на средновековните мапи
Македонски правопис, 1945та
Градот на Свети Никола во Овче Поле
Погребната поворка на Александар Македонски
Султанот преговарал со македонски војвода
Последниот од квалитетните нека изгаси ламба на излегување (Интервју со Мартина Димоска)
Соѕвездието Касиопеја
Аферим бре калеш Дончо, никој не издаде
Од „Стематографијата“ на Христофер од Жефаровци
Овчеполските „воени ровови од почетокот на 20от век“ (видео)