Tuesday, 19 October 8145

Чешмата во Трстеник, Овче Поле

Трстеник е мало село во близина на возвишението Ѓуриште. Околу него постојат остатоци од многу древни населби. Во селото постои чешма со малку поинакви симболи од оние кои што сме навикнале да ги гледаме. Пронајдете ја разликата и заклучете сами.