Sunday, 24 September 2017

Аристотел за ѕверот од Пæонија

Овој бизон можел да се најде на планината Месапиум, а Пæонците го нарекувале monapos. Помасивен од бикот, на грб собирал по седум луѓе во седечка позиција. На главата повлакнест од коњите, со кафеаво – жолти влакна над очите; телото му било пола црвено, пола пепелаво-сиво, а роговите навртени навнатре, црни по боја, биле мали и не му користеле за самоодбрана. Поради косата која што му допирала до очите, погледот му бил концентриран на далечина и овозможувал добра прегледност, нозете му биле влакнести а опашката мала, налик на таа на бик, непропорционална со големината на телото…

The History of Animals, by Aristotle