Tuesday, 21 November 2017

Чешмите во Овче Поле (втор дел)

Фотографии од различни чешми на повеќе локации низ Овче Поле, Република Македонија. Многу од чешмите имаат исти симболи, а некои се искршени… (втор дел)

cesmite vo ovce pole (11) cesmite vo ovce pole (12) cesmite vo ovce pole (13) cesmite vo ovce pole cesmite vo ovce pole (1) cesmite vo ovce pole (2) cesmite vo ovce pole (3) cesmite vo ovce pole (4) cesmite vo ovce pole (5) cesmite vo ovce pole (6) cesmite vo ovce pole (7) cesmite vo ovce pole (8) cesmite vo ovce pole (9) cesmite vo ovce pole (10)(продолжува)

претходно

Чешмите во Овче Поле (прв дел)

Чешмата во Трстеник

Чешмата Бабина орма / Бабина дрма