Wednesday, 22 November 2017

Цветовите од Овче Поле

Истиот цвет може да се забележи на локалитетот Бела Зора (Билазора) во близина на селото Кнежје, и на подот од старата црква Свети Никола во градот на Свети Никола.

Овој симбол го има на градбите од повеќе стари култури ширум светот. Може да се види на многу места од различни епохи, низ цела Македонија.