Tuesday, 21 November 2017

За една стара камбана

Пред повеќе векови, во Македонија се појавувале ктитори од обичното христијанско население. Некој си Радослав, жител на Кратовско, во 1429та година на црквата Свети Никола во истоименото село во Овче Поле подарил камбана. Подоцна турците истата ја користеле за озвучување на саат-кулата во Скопје, а во 19от век на саат – кулата во Ќустендил…

kambana

Според неколкуте записи за оваа камбана, нејзиниот ѕвон се слушал на два часа растојание..