Saturday, 19 October 7754

Заговорот против Тодор Александров

Заговорот против Тодор Александров

Според податоци на Внатрешната Македонска Револуционерна Организација

1924та година

Прочитајте и превземете ја книгата од ЛОЗА (клик)