Thursday, 21 September 2017

Големиот геоглиф и прашањата до надлежните институции

macedonian-geoglyph

Прашања за јавноста и надлежните институции:

– Во текстот “Сите очи вперени во Свети Николе: Mногу врева за не(и)што” од 66тиот број на весникот Република, издаден на 6.12.2013 пишува “За овој локалитет сме комуницирале со светски реномирани универзитети…велат археолозите од градот..” Кои се тие археолози, и со кои универзитети комуницирале во врска со геоглифот?

– Дали (и ако не – зошто) ова место е официјално регистрирано како археолошки локалитет?

– Поради какви причини беа сите притисоци врз членовите на научно – истражувачкиот интернационален тим?

– Кој го спонзорираше истражувањето на SB Research Group?

– Зошто изостана одговорот на барањето за дозвола за гео-радар со кој требаше да се мери летото 2015та?

– Кој, поради каква причина, со чии дозволи бушеше на геоглифот летото 2015та? Кој го спонзорираше бушењето? И, зошто за истото не беше известена јавноста?

превземено од Macedonian Geoglyph

geoglyph kanda ovce pole sveti nikole macedonia

повеќе за геоглифот на ЛОЗА (клик)

Сениште
Бис Без - Добро утро ученичке
Облеката во времето на Марко Цепенков
Објекти во Скопје какви што не ги познавате
Ѓурѓовденскиот обреден комплекс и култот на плодноста
Борбата за совршенство и тајното лозарско движење
Населените места во Овче Поле (1900та година)
Во Македонија има 16 видови змии, од кои три се отровни
Масленица, Прочка и нивните корени во древноста - Ксантика (видео)
ОВЧЕПОЛСКИ ГЛАС - весник на работниот народ #РетроВести