Wednesday, 22 November 2017

Формирање општина во Килисали, Бериќетли нахија (1910та година)

Во Килисели, центар на нахијата Берекетли, Штипска каза, се формира општина, а даноците собрани од пазарите кои се одржуваат во саботните денови се оставаат на општината. 28 февруари 1910та година

kilisali

Извор – Народен музеј Свети Николе

читајте – Борба за пазарен ден во 19ти век

Бериќетли нахија

Густа шума и богати села со многу народ