Сребрениот волк од Македон

Во приватната колекција на хералдичарот Дерек Хауард во Брисел, претседателот на Македонското Хералдичко Здружение ја пронаоѓа книгата The Glory of Generositie (Слава на Великодушните), во која го открива приказот на грбот на кралот Македон од Ематија.

Станува збор за книга издадена во Лондон во 1586г., во која што авторот не се задржува на објаснување кој е овој крал Македон, ниту пак дава други информации. Само е испишан блазонот (описот) на грбот. Преводот гласи:

Македон, крал на Ематија, носи сребрен исправен волк на црно поле. Мислам дека неговиот грб е поставен на округол штит.

 

Ематија ја претставува територијата околу Солун, Берија, во поширок смисол територијата на Македонија.

извор: Македонско Хералдичко Здружение

1 Comment

Leave a Reply