Sunday, 24 September 2017

Паско Кузман за гробот на Александар Македонски

Погребната кочија на Александар можеби се наоѓа во Македонија. Доколку го пронајдеме гробот, постои шанса да се случи трета светска војна…