Friday, 26 September 6910

Дали ова е крунски доказ за гробот на Александар?

Првичните резултати покажуваат дека станува збор за нешто што би можело да биде значајно за Република Македонија…