Monday, 26 September 7081

Гробот на Александар Македонски е во Узбекистан?

Ги отворија вратите заклучени со катанец на една ниска врата. Во просторијата се распознаваат два гроба. Гробот бил на Искандер, за да ни е појасно ни рекоа – ова е гробот на Александар Трети Македонски…