Monday, 25 September 2017

Гробот на Александар Македонски е во Македонија

Не мислам дека нашите јужни соседи ја имаат таа привилегија. Моите сознанија покажуваат дека гробот е овде, во Република Македонија…

(повеќе – Вечер)