Tuesday, 21 November 2017

Гробот на Александар Македонски во Хераклеа?

Одам и го барам. Ви кажав дека сум секогаш зад петиците на гробот…