Monday, 20 November 2017

Блаже Ристовски за Александар Македонски

Со појавата на книгата за Александар во 1844та година, на еден јазик кој е разбирлив за сите на Балканот, се засилува развојот на македонската национална свест…