Thursday, 21 September 2017

Александар Македонски си е дома во Македонија

Вечната вистина осамнува во Македонија, каде цел свет ќе дојде на поклонение…