Tuesday, 21 November 2017

Tака говори легендата

Света Елена, мајката на императорот Константин, ја посетила Синајската Гора и заповедала да се изгради малечка црква на местото каде што Израелците со Мојсие го слушнале божјиот глас. Во 530та година Јустинијан Први, познатиот градител на Света Софија во Истамбул, го основал манастирот Света Катерина, кој го добил името по едно христијанско девојче кое умрело со маченичка смрт во Александрија. Неговите мошти биле пренесени во манастирот во саркофаг и уште се чуваат.

Живее манастирот во Синајската Гора. Отстојува под наездата на вековите. Секојдневно кон него јурат десетици ходочесници. Меѓу нив има и лишки со испоганети души, незаситни душегрижници.

Во конаците на манастирот, под ладот, можат да се сретнат и балкански дипломати кои се гостат со манастирско вино. За душа на Македонија!

Можат да се сретнат и балкански попови, староседелци мисионери, межаљупци, кои со поганство и се оддолжуваат на православната вера.

Од саркофагот на христијанското девојче им се кикоти црн ѓавол!

Ова е жива вистина што и ја придодавам на легендата.