Friday, 19 October 8125

Ранет Македонец (1855та година)

На овој принт од 19ти век е покажан доктор кој што ги лечи раните на повреден Македонец. Година 1835та.

Извор – Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C.