Monday, 20 November 2017

Што има пред Музејот на град Скопје?

Секојдневно голем број на луѓе поминуваат пред Музејот на град Скопје.

Сите ги забележуваме огромните камени блокови, столбови, споменици, но ретко кој знае од кога датираат и од каде потекнуваат истите. За повеќе информации, доколку се интересирате, прашајте во Музејот. До тогаш, погледнете го видеото: