Sunday, 22 October 2017

Тријазичникот на Пулевски

Втората книга на Пулевски е Речник од три јазика (тријазичник), објавена во Белград во 1875 г. Ова дело е особено значајно поради јасната концепција и отворено изнесената идеја за татковината Македонија, за македонскиот народ и македонскиот јазик.

Тријазичникот на ЛОЗА (клик)