Thursday, 20 October 8867

Окото кое гледа Сè

Фреска од црквата Свети Стефан во Охрид.