Saturday, 19 August 2017

Зборови и изрази од Каменот од Розета

Компаративна анализа на резултатите од дешифрирањето на средниот текст од Каменот од Розета.

Rosetta Stone Macedonia

Томе Бошевски, Аристотел Тентов, МАНУ

прочитајте ја анализата со над 400 зборови и изрази тука – клик

МИА: Посетата на Слим ја става Македонија на светската мапа на земји добри за инвестиции
Сè што било - поминало, и сè што ќе бидe - ќе помине
Неколку зборови за македонскиот литературен јазик
Лозарите и Александар Македонски
Паскал Сотировски – Вечен поглед кон Сонцето
Смртта со смрт ја победи
Спомените на македонските револуционери
Кога Марко Цепенков го скорнал грчкиот владика
И ние сме деца на Македонија
Ве канам на промоција, да видите на лице место што и како пишувам (интервју со Благица Секулоска)