Tuesday, 19 October 8348

Зборови и изрази од Каменот од Розета

Компаративна анализа на резултатите од дешифрирањето на средниот текст од Каменот од Розета.

Rosetta Stone Macedonia

Томе Бошевски, Аристотел Тентов, МАНУ

прочитајте ја анализата со над 400 зборови и изрази тука – клик