Monday, 26 June 2017

Зборови и изрази од Каменот од Розета

Компаративна анализа на резултатите од дешифрирањето на средниот текст од Каменот од Розета.

Rosetta Stone Macedonia

Томе Бошевски, Аристотел Тентов, МАНУ

прочитајте ја анализата со над 400 зборови и изрази тука – клик

Монархијата на Септимиј Север
Неколку древни сведоштва за Александар Македонски
Кога Александар Македонски се спуштал под вода
Опсерваторијата на Кокино (Древни Вонземјани - видео)
Македонскиот превод на Библијата
Вечниот дух на Александар и Македонија
Да ги забраниме естрадата, богатите и политиката (колумна без никакво влијание)
Култот на Свети Јован Крстител во Македонија
Археолошките истражувања на Градиштето кај селото Кнежје (1976 - 2016)
Духот на Александар Македонски повторно во Македонија (сподели нека се шири свеста)